high killl game fortnite

fortnite chapter 2

18 kill High kill gameplay in Fortnite chapter 2 season 2